Materiały dla uczniów

Poniższe materiały są przeznaczone dla uczniów gimnazjów i liceów. Zawierają wiadomości na poziomie maturalnym.

Broszury popularnonaukowe

Spotkanie z promieniotwórczością (PDF, 6,1 MB)
 
Enerhetyka jądrowa - spotkanie pierwsze Energetyka jądrowa: spotkanie pierwsze (PDF, 7,1 MB)
 
Enerhetyka jądrowa - spotkanie drugie Energetyka jądrowa: spotkanie drugie (PDF, 16,2 MB)
 
Słońce na Ziemi (PDF, 5,49 MB)
 
Promieniowanie elektromagnetyczne Broszura o promieniowaniu elektromagnetycznym (PDF, 545 kB)
 
Promieniowanie wokół nas Promieniowanie wokół nas - prezentacja (PDF, 5,7 MB)
 
Wybuchy jądrowe Wybuchy jądrowe i ich konsekwencje ekologiczne

Mapy udostępnione przez Państwowy Instytut Geologiczny

Mapa zawartości potasu w glebie na terenie Polski (JPG, 2,7 MB)
Mapa mocy dawki promieniowania gamma w Polsce (JPG, 2,9 MB)
Mapa mocy dawki promieniowania gamma w okolicach Warszawy (JPG, 12,6 MB)

Więcej map

Polska, Niemcy, USA

Materiały związane z LHC

Przewodnik po LHC wraz z podstawami naukowymi (PDF, 0,9 MB)
Wielki Zderzacz Hadronów (PDF, 1,3 MB)
Eksperyment ALICE (PDF, 1,3 MB)
Eksperyment ATLAS (PDF, 0,9 MB)
Eksperyment LHCb (PDF, 2,3 MB)
Eksperyment CMS (PDF, 2,5 MB)
Sieć obliczeniowa GRID (PDF, 0,5 MB)

Powyższe materiały nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych. Nie mogą być również cytowane bez podania źródła.