Wybuchy jądrowe,
ich konsekwencje ekologiczne


opracował
mgr inż. Łukasz Adamowski
Dział Szkolenia i Doradztwa
Instytut Problemów Jądrowych


Dalej...