NUPEX działa poprawnie w przeglądarce Firefox

Trwają prace nad przystosowaniem go do innych przeglądarek 

Czym zajmuje się fizyka i technika jądrowa?

Poniższy materiał edukacyjny został stworzony w ramach projektu Unii Europejskiej o akronimie NUPEX (NUclear Physics EXperience). Materiały NUPEX'u w ośmiu językach można znaleźć w witrynie http://www.nupex.org

Zobacz wymagania systemowe

Menu tytułów 26 lekcji A-Z

i wykaz poruszanych w nich tematów i zagadnień

A. Rozmiary przedmiotów
 1. Od niezmiernie małych do niewyobrażalnie wielkich
 2. Ziarenka piasku, ludzie i góry
 3. Mierzenie bardzo dużych i bardzo małych
 4. Pewne rzeczy są DUŻO mniejsze niż ludzie
 5. Niektóre rzeczy są WIELE większe od ludzi
 6. Dlaczego strzałki się spotykają?
 7. Jądra atomowe i tworzywo, z którego jesteście zbudowani
B. Różnorodność materii
 1. Powietrze i morze, kapusta, królowie i komputery
 2. Tworzywo Słońca i gwiazd
 3. Lód, woda i para wodna
 4. Zawsze takia sama
 5. Atomy i cząsteczki
 6. Cząsteczki upakowane, jak sardynki w puszce
 7. Podnieś temperaturę, a cząsteczki zaczną krążyć
 8. Gdy cząsteczki mogą się uwolnić
 9. Gdy materia staje się nawet jeszcze gorętsza
 10. Gwiazdy zbudowane są z plazmy
 11. Wszystkie te rodzaje materii ...
C. Jedność i zróżnicowanie otaczającego nas świata
 1. Czemu cukier jest słodki? Co powoduje, że sól jest słona?
 2. Wewnątrz kryształu cukru
 3. Co się dzieje, gdy rozpuszczamy cukier w wodzier?
 4. Kryształy pospolitej soli są inne!
 5. Co powoduje, że słona woda ma smak słony?
 6. Złoto i inne metale
 7. W głębi złota
 8. Okna, butelki, soczewki ...
 9. Co trykoty, opony samochodowe i życie na Ziemi mają ze sobą wspólnego?
 10. Życie na Ziemi bazuje na polimerach
 11. Liczenie pierwiastków
 12. Wszystkie substancje wokół nas złożone są z kilku pierwiastków
 13. Znacznie więcej substancji
 14. Skąd wzięły się pierwiastki?
 15. Dlaczego na Ziemi znajduje się tylko około 90 pierwiastków?
 16. Odpowiadając na dwa Wielkie Pytania
D. Promieniotwórczość wokół nas
 1. Promieniotwórczość - wszędzie wokół nas
  • Promieniowanie jest wszędzie!
 2. Promieniotwórczość skał i gleby
  • Minerały zawierające uran
  • Jak silnie promieniuje ziemia?
 3. Promieniotwórczość w kosmosie
 4. Promieniotwórczość w morzu
 5. Promieniotwórczość w powietrzu
 6. Promieniotwórczość w naszych ciałach
 7. Wszędzie promieniowanie! Czy jest ono groźne?
 8. Ile promieniowania, to zbyt wiele?
E. Promieniotwórczość: co to takiego?
 1. Czym jest promieniotwórczość?
 2. W jaki sposób promieniotwórczość pozwala stwierdzić swoją obecność.
  • Promieniowanie jądrowe zaczernia błonę fotograficzną
  • Czy promieniowanie jądrowe jest takie, jak promieniowanie rentgenowskie?
  • Promieniowanie jądrowe czyni powietrze przewodzącym
  • Widoczne ślady promieniowania
  • Co nam to wszystko mówi o promieniowaniu jądrowym?
  • Różne rodzaje promieniowania jądrowego
  • Promienie alfa, beta i gamma?
  • Co się wydarzy, gdy cząstki promieniowania jądrowego przejdą przez pole magnetyczne?
  • Ładunek elektryczny
  • Odchylcie to jak bety (i alfy)!
 3. Trzy rodzaje promieniowania
  • Najlżejsze atomy
  • Cząstki beta
  • Promieniowanie gamma
 4. Atomy i jądra atomowe
  • Struktura atomów
  • Atom węgla
  • Liczba atomowa, Z
  • Proton
  • Jądra atomowe to nie same protony!
  • Izotopy
  • Trochę więcej o izotopach
  • Znikające jądra
 5. Dlaczego niektóre jądra atomowe są promieniotwórcze?
  • Ile jądro chciałoby mieć neutronów?
  • Promieniotwórczość przywraca równowagę!
  • Rozpad beta-minus w akcji
  • Rozpad gamma
  • A gdy jądro ma za mało neutronów?
  • Promieniotwórczość beta-plus
  • Promieniotwórczość typu alfa
  • Jak uran zamienia się w ołów
  • Widzialny rozpad alfa
 6. Jądrowy okres połowicznego zaniku
  • Nie ma połówek jądra atomowego!
  • Wielki zakres okresów półowicznego zaniku
  • Okresy połowicznego zaniku użytecznych izotopów
F. Gdy promieniowanie pada na ludzi lub rzeczy
 1. Dlaczego mierzymy promieniowanie?
 2. Ilość promieniowania
 3. Jak aktywne jest źródło promieniotwórcze?
  • Od radu do wody morskiej
  • Na ile jesteś promieniotwórczy?
  • Co decyduje o aktywności źródła?
  • Źródła o dużej i małej aktywności
  • Okres połowicznego zaniku 137Ba
 4. Jak duża jest dawka promieniowania?
  • Jak dużą jednostką jest grej?
  • Przedstawiamy jednostkę 1 siwert
  • Ruda uranowa ... niewiele siwertów
  • Siwerty i milisiwerty
 5. Wykrywanie i mierzenie promieniowania
  • Gdy potrzebne są dokładniejsze pomiary...
G. Promieniowanie X w medycynie
 1. Kilka słów o historii
 2. Pierwsze zastosowania
 3. Pierwsze zastosowania w diagnostyce medycznej
 4. W jaki sposób opisujemy promieniowanie?
 5. Zjawisko tęczy
H. Promieniowanie jądrowe w medycynie
 1. Historia
 2. Światło słoneczne, a zdrowie
 3. Izotopy naturalne i sztuczne
 4. Znaczniki izotopowe i techniki wspomagajjące diagnostykę medyczną
 5. Izotopy promieniotwórcze jako radioznaczniki w diagnostyce medycznej
 6. Technika SPECT
 7. Technika PET
 8. Cząstki i ciężkie jądra dla potrzeb terapii raka
 9. Obrazowanie rezonansem magnetycznym
 10. Obrazowanie płuc rezonansem magnetycznym przy użyciu 3He i 129Xe
 11. Przykłady kilku instytutów działających na świecie
 12. Porównując diagnostyczne techniki obrazowania
 13. Brachyterapia
I. Metody datowania w sztuce i archeologii
 1. Metody datowania
 2. Datowanie wykorzystujące izotop 14C
  • Kilka przykładów datowania izotopem 14C
 3. Datowanie przy użyciu techniki U-Th
 4. Termoluminescencja
 5. Metoda K-Ar
 6. Metoda Rb-Sr
 7. Interesujące zastosowanie analizy izotopowej
J. Metody jądrowe w konserwacji i analizie materiałów
 1. Metody jądrowe w konserwacji i analizie materiałów
 2. Techniki jądrowe w badaniach dzieł sztuki
 3. µ (miony) i archeologia
K. Zastosowanie wiązek jonowych w sztuce i archeologii
 1. Terminologia, podstawowe charakterystyki
 2. Podstawy fizyczne
 3. Badania rękopisów metodą PIXE
 4. Analiza farb i miniatur metodą PIXE
 5. Badania barwników i artefaktów
 6. Analiza figurek z kamieni szlachetnych metodą PIXE
 7. Niektóre centra IBA w Europie
L. Korzyści i ryzyko
 1. Czy promieniowanie jądrowe jest pożyteczne?
 2. Codzienne korzyści
  • Sterylizacja ziaren i insektów
  • Inne korzyści
 3. Dlaczego boimy się promieniowania jądrowego?
 4. Paracelsjusz na scenie
 5. Promieniowanie a rozwój zycia na Ziemi
 6. Ryzyko w życiu codziennym
  • Czy godzimy się na niektóre rodzaje ryzyka?
 7. Czy procedury medyczne z użyciem promieniowania jonizującego są niebezpieczne?
 8. Skąd czerpiemy wiedzę o wpływie na nas promieniowania jonizującego?
 9. Jak bardzo niebezpieczna jest dawka 1 siwerta?
 10. Roczna dawka 1 mSv a ryzyko
 11. O społecznej percepcji ryzyka związanego z promieniowaniem
M. Źródła energii jądrowej
 1. Czym jest energia jądrowa?
 2. Jak wielka jest energia jądrowa?
 3. Jak zmienia się masa jądra w wyniku emisji energii?
 4. W jakiej postaci wyzwala się energia jądrowa?
N. Rozszczepienie
 1. Reakcja rozszczepienia i jej produkty
 2. Energia wyzawalana podczas rozszczepienia jadra
 3. W jaki sposób rozwija się reakcja rozszczepienia?
 4. Mnożąc rozszczepienia: reakcja łańcuchowa
 5. Im więcej neutronów, tym więcej wyzwalanej energii
 6. Czy reakcja rozszczepienia jest zawsze możliwa?
 7. Zaczynając od powolnych neutronów, a kończąc na szybkich
 8. W jaki sposób możemy podwyższyć efektywność watwarzania energii?
 9. Grając neutronami w bilard
 10. Wodór i inne moderatory
 11. Oszczędzając neutrony
 12. W jaki sposób zmniejszyć efektywność wytwarzania energii w procesach rozszczepienia?
 13. Lepsze sterowanie przebiegiem reakcji łańcuchowej
O. Wykorzystanie energii jądrowej z rozszczepienia
 1. Swobodnie rozwijająca się reakcja łańcuchowa: bomby atomowe
 2. Reakcja łańcuchowa pod kontrolą: reaktory jądrowe
 3. Reaktor jądrowy jako potężne źródło energii
 4. Podstawowe składniki reaktora jądrowego
 5. Paliwo jądrowe
 6. Typowe jądrowe reaktory energetyczne
 7. Bezpieczeństwo przede wszystkim
 8. Wybuch reaktora jądrowego
 9. ... a w wypadku ataku terrorystycznego?
 10. Mniej typowe reaktory na neutronach termicznych
 11. Reaktory jądrowe na neutronach prędkich
 12. Bezpieczne reaktory
 13. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo reaktora?
 14. Generacje reaktorów jądrowych
 15. Reaktor jądrowy jako gigantyczna fabryka neutronów
 16. Neutrony można wytwarzać w sposób ciągły i impulsowy
 17. Czy Natura może sama stworzyć reaktory jądrowe?
P. Energia jądrowa a odpady promieniotwórcze
 1. Źródła energii
 2. Odnawialna energia?
 3. ...czy energia jądrowa?
 4. Ile paliwa potrzebuje rocznie elektrownia o mocy 1000 MW?
 5. Ile energii elektrycznej na świecie produkują elektrownie jądrowe?
 6. Jak bardzo niebezpieczne jest korzystanie z energii jądrowej?
 7. W reakcji rozszczepienia muszą się, niestety, tworzyć jądra promieniotwórcze
 8. Jądra promieniotwórcze tworzone w reaktorze jądrowym
 9. Odpady promieniotwórcze:nieunikniony problem wypalonego paliwa
 10. W jaki sposób przechowywać wypalone paliwo?
 11. Wypalone paliwo z elektrowni jądrowych
 12. Cykl paliwowy
 13. Odpady promieniotwórcze a promieniowanie środowiska naturalnego
 14. Transport wypalonego paliwa
 15. Czy możemy spalać odpady promieniotwórcze?
 16. Odpady promieniotwórcze pochodzące z innych źródeł niż reaktory
Q. Mniej typowe zastosowania energii jądrowej
 1. Niewielkie urządzenia jądrowe w badaniach przestrzeni kosmicznej
 2. Jądrowy napęd statków kosmicznych
 3. Napęd jądrowy okrętów i samolotów
 4. Napęd jądrowy w samochodach?
 5. Energia jądrowa dla produkcji wodoru
 6. Energia jądrowa dla odsalania wody
R. Energia termojądrowa
 1. Energia termojądrowa: niemal nieograniczone przyszłe źródło energii
 2. Reakcja syntezy termojądrowej a reakcja rozszczepienia
 3. Reakcje syntezy jądrowej (termojądrowej)
 4. W jaki sposób otrzymać potrzebną plazmę?
 5. Magnetyczne utrzymanie plazmy
 6. Inercyjne (bezwładnościowe) utrzymanie plazmy
 7. Czy kontrolowana synteza termojądrowa jest w czymkolwiek lepsza od reakcji rozszczepienia?
 8. Czy energia pochodząca z reakcji syntezy będzie bezpiueczniejsza od energii z reakcji rozszczepienia?
 9. Kiedy możemy oczekiwać wykorzystania energii pochodzącej z reakcji syntezy?
 10. JET i ITER
S. Gwiazdy, galaktyki i Wszechświat
 1. Wstęp
  • Jak daleko jest Księżyc, Słońce i gwiazdy?
  • Kilka ciekawych pytań
 2. Układ słoneczny
  • Planety
  • Czy inne planety podobne są do Ziemi?
  • Centrum Wszechświata - czy jest nim Ziemia?
  • ...czy może Słońce?
  • Prawa Keplera
  • planety spoza Układu Słonecznego
  • Księżyce
  • Europa
  • Asteroidy i komety
  • Spadające gwiazdy i meteoryty
  • Asteroidy i komety
  • Trochę interesujących pytań
 3. Galaktyki i gromady
  • Droga Mleczna
  • Ośrodek międzygwiezdny
  • Grupa Lokalna
  • Galaktyki
  • Gromady
  • Ciemna Materia
 4. Wszechświat
T. Od początku Wszechświata do jego końca
 1. Wielki Wybuch
  • Ekspansja przestrzeni
  • Odkrycie Edwarda Hubble'a
  • A przed Wielkim Wybuchem?
  • Na początku
  • Po 3 minutach
  • Tajemnicze promieniowanie
  • Promieniowanie tła
  • Dowody słuszności teorii Wielkiego Wybuchu
 2. Co działo się po Wielkim Wybuchu?
  • Jaka jest przyszłość Wszechświata?
  • Tajemnicza Ciemna Energia
 3. Życie we Wszechświecie
  • Czy istnieją istoty pozaziemskie?
U. Narodziny, życie i śmierć gwiazd
 1. Wstęp
 2. Rodzi się gwiazda
 3. Życie gwiazd
  • Gwiazdy głównego ciągu
  • Czerwone Olbrzymy
 4. Śmierć gwiazd
  • Śmierć dużych gwiazd
  • Gwiazdy neutronowe
  • Czarne dziury
  • Wybuchy w układzie dwóch gwiazd
V. Powstawanie pierwiastków
 1. Powstawanie pierwiastków w gwiazdach
  • Słoneczne neutrina
  • Problem neutrin słonecznych
  • Spalanie helu
  • Potrójna reakcja alfa
  • Zaawansowany etap spalania
  • Śmierć gwiazd
  • Wychwyt neutronów
 2. Naturalne procesy jądrowe
  • Reaktor Oklo
W. Wojna a wiedza - rys historyczny
  • Historia
 1. Doskonalenie broni jako obywatelski obowiązek uczonych
 2. Archimedes - inżynier bez zapału
 3. Szkoła Aleksandryjska - teoria i doświadczenia na rzecz sztuki wojennej
 4. Logistyka wojsk rzymskich
 5. Myślenie i praktyka w wiekach średnich
 6. Inżynierowie Renesansu - radość z poczucia swej potęgi
 7. Leonardo - stałe poszukiwania
 8. Galileusz i metoda naukowa
 9. Precyzyjne zegary tworzą imperia
 10. Szkoły wojskowe
 11. Badania dla przemysłu i dynamit Nobla
 12. Chemia dla frontów I Wojny Światowej
 13. I Wojna Światowa - mobilizacja organizacji naukowych
X. Nauka a II Wojna Światowa
 1. Lotnictwo i rakiety
 2. Matematyka w Bitwie o Anglię i na froncie atlantyckim
 3. Cybernetyka, obliczenia i łamanie szyfrów
 4. Fale elektromagnetyczne i radar
 5. Badania materiałowe i rosyjska obrona
 6. Rozszczepienie jąder atomowych i bomba "atomowa"
  • Problemy związane z procesem rozszczepienia
  • Materiał rozszczepialny - masa krytyczna
  • Model konkretnej bomby
  • Mechanizm detonacji [metoda zdetonowania]
  • Prace prowadzone we Francji
  • Niemiecki program budowy bomby
  • Niemiecki program budowy reaktora
  • Japoński program nuklearny
  • Pierwsze badania w Związku Radzieckim
  • Początek programu rosyjskiego
  • Memorandum Frischa-Peierlsa
  • Badania w Wielkiej Brytanii
  • Badania we Włoszech
  • Początki badań w USA
Y. Budowanie bomby atomowej
 1. Prace prowadzone w USA
  • Badania podlegające Komitetowi do spraw Uranu
  • Badania pod nadzorem OSRD
  • Dzień 9 października 1941 - decyzja
  • Współpraca pomiędzy Wielką Brytanią i USA
  • Manhattański Okręg Techniczny - MOT
  • Przeprowadzenie pierwszej samo-podtrzymującej się reakcji łańcuchowej
  • Instalacja do elektromagnetycznej separacji [izotopów] uranu
  • Zastosowanie dyfuzji gazowej do separowania uranu
  • Laboratorium w Los Alamos
  • Produkcja plutonu i poznawanie jego własności
  • Badania naukowe a strategie wojskowe
  • Bomba uranowa "Little Boy"
  • Bomba plutonowa "Fat Man"
  • Próbny wybuch Trinity
 2. Ludzie nauki, a użycie bomby nuklearnej
 3. Hiroszima i Nagasaki
 4. Wybuch jądrowy
  • Chmura promieniotwórcza
  • Opad promieniotwórczy
  • Fala uderzeniowa, podmuch
  • Promieniowanie cieplne
  • Pierwotne promieniowanie jądrowe
  • Impuls elektromagnetyczny
 5. Naukowcy i rządy wobec istnienia bomby
Z. Uczeni, jądrowy wyścig zbrojeń, rozbrojenie
 1. List Einsteina
 2. Raport Francka
 3. FAS
 4. Biuletyn Atomistów
 5. WFSW
 6. Sprawozdanie Achesona-Lilientala i plan Barucha
 7. Radziecka bomba jądrowa
 8. Bomba wodorowa
 9. Projekt Tellera - Ulama
 10. Jak działa bomba wodorowa?
 11. Uczeni przeciwko uczonym
 12. Radziecka bomba wodorowa
 13. Brytyjska broń jądrowa
 14. Atom dla pokoju
 15. Międzynarodowa Konferencja Genewska
 16. Manifest Einsteina-Russela
 17. Konferencje Pugwash
 18. Deklaracja osiemnastu z Getyngi
 19. MAEA
 20. Wybuchy jądrowe w celach pokojowych
 21. Broń jądrowa we Francji
 22. Broń jądrowa w Chinach
 23. Jądrowy wyścig zbrojeń
 24. Największa na świecie bomba jądrowa
 25. Traktat o Częściowym Zakazie Prób Jądrowych
 26. Uczeni w roli doradców
 27. Traktat o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej
 28. Rozprzestrzenianie się broni jądrowej
 29. Systemy MIRV i ABM
 30. Arsenały jądrowe dzisiaj
 31. Wstrzymanie eksplozji jądrowych
 32. Kontrola zapasów materiałów jądrowych przydatnych w tworzeniu broni
 33. Laboratoria wojskowe
 34. Neutrony wykrywają miny
 35. Ludzie nauki i techniki wojskowe