12 ciężarówek, 470 piramid Cheopsa lub 3 Jeziora Bodeńskie

 

Każda elektrownia cieplna to kocioł i turbina z generatorem prądu. Kocioł można opalać węglem kamiennym lub brunatnym (ok. 90% produkcji energii elektrycznej w Polsce), gazem, ropą, biomasą, czy biogazem. Kotłem może być również reaktor jądrowy.

Do produkcji energii elektrycznej możemy również zaprząc wiatr (wiatraki) i słońce (ogniwa fotowoltaiczne).

Tabela (na podstawie opracowania CERN'owskiego „Energy, Powering Your World" (2000)) pokazuje ile paliwa rocznie musi zużyć elektrownia o mocy 1000 MW.

Źródło energii Potrzeby Dla porównania
Biomasa 2000 km2 upraw prawie 4 pow. Jeziora Bodeńskiego
Wiatr 2700 wiatraków po 1,5 MW mocy (25% efektywności) 486 km2 (powierzchnia Wielkich Jezior Mazurskich)
Słońce (fotowoltaiki) 23 km2 paneli słonecznych na równiku 2555 boisk piłkarskich
Biogaz 20 000 000 świń  
Gaz 1,2 km3 470 piramid Cheopsa
Ropa 1 400 000 ton 10 000 000 baryłek oleju lub 100 super-tankowców
Węgiel 2 500 000 ton 41 660 węglarek po 60 ton (więcej o wagonach)
Rozszczepienie jąder 35 ton UO2 210 ton rudy uranowej - 12 ciężarówek po 18 ton
Image: 
Piramida Cheopsa w XIX wieku (fot. z domeny publicznej)
Jezioro Bodeńskie (fot. Krzysztof Masłowski)