fizyka

CERN-owskie eksperymenty surowo testują Model Standardowy

Detekror CMS - rys. z domeny publicznej
Detektor LHCb - rys. z domeny publicznej

Zaprezentowane dziś 19 lipca 2013 r. na konferencji EPS-HEP w Sztokholmie nowe wyniki oznaczają poddanie obowiązującego w fizyce cząstek Modelu Standardowego jednemu z najsurowszych jak dotąd testów. Grupy CMS i LHCb pracujące przy akceleratorze LHC w CERN-ie zaprezentowały wyniki pomiarów jednego z najrzadszych mierzalnych procesów fizycznych: rozpadu cząstki Bs na parę mionów.

Na ten wynik oczekiwano od 25 lat.

Typ: 

Podział neutronów ze względu na energię

Nie można tu mówić o żadnych ostrych granicach, nazwy są zwyczajowe i używane przez różnych autorów w nieco różny sposób.

Przez powolne neutrony rozumiemy neutrony o energiach poniżej ok. 10 eV. Jeśli ich energie znajdują się w zakresie energii odpowiadających cieplnym ruchom cząsteczek materii, a więc ok. 1-100 meV, nazywamy je neutronami termicznymi.

Typ: 

Reakcja łańcuchowa

Reakcja łańcuchowa

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

2n - (dwa do potęgi n)

Liczba neutronów w niezakłóconej reakcji łańcuchowej wzrasta gwałtownie, jak w słynnej opowieści o szachu, który został poproszony o zapłacenie za pracę ziarenkami ryżu.

Typ: 

Reakcja rozszczepienia jądra atomowego

Reakcja rozszczepienia

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

Podczas reakcji rozszczepienia jądro ciężkiego pierwiastka (o liczbie masowej A > 200) dzieli się spontanicznie lub w sposób wymuszony na dwa (czasem nawet trzy) ciężkie jądra o porównywalnych masach.

Typ: 

Defekt masy

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

Typ: 

Ruszyły polskie urządzenia w największym europejskim laserze XFEL

XFEL europejski laser na swobodnych elektronach - mapa DESY
XFEL europejski laser na swobodnych elektronach
Grupa wrocławska przy urządzeniach kriogenicznych XFEL (fot. Biuro Pras. European XFEL)

14.02.2013 ruszyły polskie urządzenia w budowanym pod Hamburgiem największym europejskim laserze na swobodnych elektronach XFEL. Uruchomiono linię kriogeniczną XATL1 i dwa wielkie kriostaty, instalacje niezbędne do testów kluczowych elementów lasera XFEL.

Polowanie na cząstkę Higgsa - wykład prof. G. Wrochny

Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

9 stycznia 2013 prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku opowiedział w Poznaniu o "20 latach pracy 10 tysięcy fizyków i inżynierów ze 100 krajów, którzy 100 m pod Genewą zbudowali 27 kilometrowy tunel, aby znaleźć cząstkę tak małą, że nie da się określić jej rozmiaru, a jej istnienie było tylko przypuszczeniem".

Subscribe to RSS - fizyka