Polowanie na cząstkę Higgsa - wykład prof. G. Wrochny

Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Fizyki UAM w Poznaniu (fot. Wikimedia Commons)

Od dziesięciu lat Wydział Fizyki UAM organizuje comiesięczne, otwarte wykłady, skierowane głównie do młodzieży szkół średnich. Wykłady prowadzą wybitni specjaliści z uniwersytetów i znanych ośrodków naukowych.

9 stycznia 2013 prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku wygłosił wykład pt. "Polowanie na cząstkę Higgsa" Opowiedział o "20 latach pracy 10 tysięcy fizyków i inżynierów ze 100 krajów świata, którzy 100 m pod Genewą zbudowali 27 kilometrowy tunel z 200 mln elektronicznych kanałów pomiarowych i 100 000 procesorów, aby znaleźć cząstkę tak małą, że nie da się określić jej rozmiaru, a jej istnienie było tylko przypuszczeniem".

Profesor Wrochna brał udział w tych poszukiwaniach.

Zobacz więcej informacji o otwartych wykładach na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.

Miejsce: 
Dziedzina: 
Image: 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu