Koszty instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), dodając w załączniku ocenę kosztów instalacji poszczególnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (źródło WNP).


Koszty instalacji 1 MW mocy dla różnych źródeł energii odnawialnych. Najdroższe są duże instalacje wodne

  • Najdroższe są duże instalacje wodne, ale tworzenie zapór i dużych zbiorników retencyjnych zabezpiecza przed powodziami i powodowanymi przez nie olbrzymimi stratami.
  • Polska jest płaskim krajem i możliwości budowania dużych zapór i zbiorników są ograniczone.
  • Zasoby geotermalne Polski są ograniczone.

Porównajmy tę podaną przez MG ocenę kosztów instalacji OZE z kosztami instalacji 1 MW mocy w elektrowniach konwencjonalnych na podst. danych z opracowania firmy Ernst & Young, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i European Wind Energy Association.

Pamiętajmy, że są to koszty mocy instalowanej, czyli maksymalnej, jaką urządzenia są w stanie dostarczyć. Jest istotne, w jakim stopniu ta potencjalna moc jest wykorzystywana.

Żadne elektrownie nie wykorzystują 100% mocy .

Z powodu niewielkiego wykorzystania możliwości urządzeń energia z wiatraków jest droga, ze źródeł fotowoltaicznych bardzo droga. Tańszy prąd dostarczają elektrownie jądrowe, węglowe i gazowe.


Koszty instalacji mocy maksymalnej wiatraków na lądzie są stosunkowo małe, ale z powodu niewielkiego wykorzystania tej mocy, za tę pozorną taniość przychodzi potem słono płacić

Zobacz Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.