Mapy - USA

Promieniowane gamma, a zachorowalność na nowotwory

  1. Sumaryczne natężenie promieniowania gamma w USA 1 m nad powierzchnią ziemi (dane U.S. Geological Survey - źródło) - zintegrowana mapa sumująca promieniowania uranu, toru i potasu.
    Poniżej mapy koncentracji:

  2. Zachorowalność (górna mapa) i umieralność (dolna mapa) na nowotwory w roku 2009 w podziale na stany - dane CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
  3. Umieralność kobiet na raka szyjki macicy w USA w latach 1970-1998 w podziale na hrabstwa - mapa na licencji CC, więcej... Porównaj z mapą promieniowania gamma powyżej. Zobacz pełny raport.