Czarnobyl - galeria reportaży

Awaria 4. reaktora w Czarnobylu

Nim katastrofa w Czarnobylu zostanie w naszym serwisie dokładnie opisana, proponujemy obejrzenie raportu (pdf) o przyczynach, przebiegu i skutkach awarii czwartego reaktora (kliknij zdjęcie poniżej).

Awaria i po awarii w Czarnobylu
Zniszczony czwarty reaktor elektrowni w Czarnobylu (kliknij zdjęcie, aby otworzyć pdf) - dzięki uprzejmości dr. Marka Rabińskiego z NCBJ.

Istotną przyczyną awarii była wadliwa i niebezpieczna konstrukcja reaktora RBMK.

Galeria zdjęć z obecnego Czarnobyla i Prypeci

Prypeć była miejscowością niegdyś zamieszkaną przez obsługę elektrowni, dziś opuszczona popada w ruinę.

Galeria zdjęć z obecnego Czarnobyla i okolic
Opuszczone domy w Prypeci i czarnobylski sarkofag (galeria udostępniona dzięki uprzejmości Strefy Zero)

Czarnobyl w fotografii prof. Wacława Gudowskiego

Wacław Gudowski, profesor Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie wykonał serię zdjęć pokazujących Czarnobyl w grudniu 1999. Są dostępne na stronie tej uczelni.

Ukraina - Czarnobyl - "Zona"

Infrastruktura na terenie, z którego ewakuowano ludzi powoli się rozpada i powrót ludzi na dawniej zamieszkane tereny zdaje się być mało prawdopodobny. Taniej byłoby zbudować wszystko od nowa. "Jaka jest więc przy­szłość Zony? Naj­pew­niej po­zo­sta­nie ona tym, czym jest obec­nie - naj­więk­szym w Eu­ro­pie re­zer­wa­tem przy­ro­dy, w któ­rym szcze­gól­nie zwie­rzę­ta nie nie­po­ko­jo­ne przez czło­wie­ka, zna­la­zły świet­ne wa­run­ki do życia" - tak piszą autorzy galerii 30 fotografii z Czarnobyla, w której część zdjęć została opatrzona ciekawymi komentarzami.

Czarnobyl – 23 lata po

Warto również zapoznać się z kilkoma dzisiejszymi komentarzami. Poniższy fragment jest linkiem do strony, gdzie zostały zapisane:

"Na obraz katastrofy z pewnością nałożyła się pomoc amerykańska dla obecnej Ukrainy i Białorusi, pomoc ta w tamtych czasach to była manna z nieba dla lokalnych władz. Nic dziwnego, że po stronie ukraińskiej Bugu odnotowano w statystykach ogromny wzrost zachorowań na nowotwory tarczycy, podczas gdy po stronie polskiej tej samej rzeki niczego takiego nie zauważono. Tylko, że po stronie ukraińskiej były dopłaty i pomoc a u nas nie".

Image: 
Prezentacja o awarii w Czarnobylu (power Point)
Opuszczone miasto Prypeć i czarnobylski sarkofag