W roku 2012 świat znów zaczął budować reaktory

Po katastrofach w elektrowni  Three Mile Island (28 marca 1979) i w Czarnobylu (26 kwietnia 1986) w energetyce jądrowej nastąpił zastój. Dopiero pierwsze lata XXI wieku przyniosły ożywienie i rozpoczęcie budowy nowych reaktorów. Jak pokazuje wykres poniżej liczba rozpoczynanych budów rosła z roku na rok od roku 2003 do 2010.

W marcu 2011 potężne trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera wstrząsnęło Japonią, powodując awarię elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichii. Relacje środków masowego przekazu często przesadzone i niemerytoryczne odnowiły tkwiące w społeczeństwach obawy przed energetyką jądrową. Wiele krajów przystąpiło do sprawdzania swoich planów energetycznych, procedur bezpieczeństwa i efektywności zabezpieczeń stosowanych w elektrowniach jądrowych, powstrzymując się od rozpoczynania budowy nowych reaktorów. Liczba rozpoczynanych budów spadła z 16 w roku 2010 do 4 w 2011. W roku 2012 widzimy ponowne ożywienie, lecz budowy są rozpoczynane główwnie w Azji.

Świat odetchnął po katastrofie w Fukushimie i w roku 2012 znów zaczął budować reaktory
Po spowodowanej trzęsieniem ziemi awarii japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi rozpoczęto w roku 2011 budowę jedynie czterech nowych reaktorów, lecz w roku 2012 już siedmiu (IAEA 11.06.2013)

Jednakże tylko Niemcy zrezygnowali całkowicie z energetyki jądrowej; w roku 2011 zamknęli osiem reaktorów i zapowiedzieli likwidację wszystkich elektrowni jądrowych do roku 2022. Japonia na razie wstrzymała budowy kolejnych elektrowni jądrowych i usprawnia dozór jądrowy. Inne kraje kontynuują realizację planów rozbudowy energetyki jądrowej sprzed awarii w Fukushimie, jednakże ogólne dążenie do podniesioenia standardów bezpieczeństwa zwiększy koszty budowy i utrzymania nowych reaktorów.

Zobacz mapy pokazujące jak awaria w Fukushimie wpłynęła na światowe plany rozbudowy energetyki jądrowej.

Dziedzina: 
Image: 
Świat odetchnął po katastrofie w Fukushimie i w roku 2012 znów zaczął budować reaktory