Podział neutronów ze względu na energię

Nie można tu mówić o żadnych ostrych granicach, nazwy są zwyczajowe i używane przez różnych autorów w nieco różny sposób.

Przez powolne neutrony rozumiemy neutrony o energiach poniżej ok. 10 eV. Jeśli ich energie znajdują się w zakresie energii odpowiadających cieplnym ruchom cząsteczek materii, a więc ok. 1-100 meV, nazywamy je neutronami termicznymi.

Neutrony o niższych energiach nazywamy zimnymi, a gdy ich prędkości spadną poniżej ok. 5 m/s (energie poniżej ok. 10-7 eV) nazywamy ultra-zimnymi.

Neutrony o energiach w przybliżonym zakresie 10-4-10-7 eV nazywa się czasem bardzo zimnymi.

Powyżej zakresu neutronów termicznych rozciąga się zakres neutronów gorących (0,1-10 eV).

W zakresie energii 1 - 100 eV mówi się o neutronach rezonansowych, jako że w tym zakresie energii neutrony są pochłaniane przez wiele jąder w sposób rezonansowy.

Neutrony wytwarzane w reakcjach rozszczepienia mają energie w zakresie 0,5 - 15 MeV, średnio ok. 2 MeV, i należą już do kategorii neutronów prędkich. W literaturze używa się często określenia neutrony epitermiczne na neutrony o zakresie energii pomiędzy termicznymi, a prędkimi.

Neutrony superszybkie, o energiach powyżej 15 MeV można wytwarzać stosując techniki akceleracyjne i reakcje strippingu oraz kruszenia (spalacji). Również neutrony w promieniowaniu kosmicznym mogą osiągać wielkie energie.

Dziedzina: