CERN-owskie eksperymenty surowo testują Model Standardowy

Detekror CMS - rys. z domeny publicznej
Detektor CMS - rys. z domeny publicznej

Zaprezentowane dziś 19 lipca 2013 r. na konferencji EPS-HEP w Sztokholmie nowe wyniki oznaczają poddanie obowiązującego w fizyce cząstek Modelu Standardowego jednemu z najsurowszych jak dotąd testów. Grupy CMS i LHCb pracujące przy akceleratorze LHC w CERN-ie zaprezentowały wyniki pomiarów jednego z najrzadszych mierzalnych procesów fizycznych: rozpadu cząstki Bs na parę mionów.

Na ten wynik oczekiwano od 25 lat.

Na każdy miliard wyprodukowanych mezonów Bs, spodziewamy się zaledwie około trzech rozpadów na parę mionów, czyli parę masywniejszych cząstek podobnych do elektronów. Rozpady te są idealnymi procesami umożliwiającymi poszukanie odstępstw od dokładnych przewidywań Modelu Standardowego (MS), czyli tzw. sygnałów fizyki spoza Modelu Standardowego (SMS).

Elektronika cyfrowa  jednego z trzech niezależnych podsystemów wyzwalania za pomocą mionów (PACT  od ang. Pattern Comparator Trigger) została zaprojektowana, zbudowana, uruchomiona i jest utrzymywana w ruchu przez Warszawską Grupę Eksperymentu CMS, w której pracują fizycy i inżynierowie z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Jednym z logicznych modułów PACT jest wymyślony w NCBJ tzw. GhostBuster, który (jak sama nazwa wskazuje) służy do usuwania ,,duchów'', czyli wielokrotnych sygnałów powstających w wyniku przejścia przez detektor pojedynczego mionu. Właśnie ten element jest kluczowy dla utrzymywaniu poziomu tła generowanego przez podsystem PACT na akceptowalnym poziomie.

Więcej informacji >>>

 

 

Dziedzina: 
Image: 
Detekror CMS - rys. z domeny publicznej
Detektor LHCb - rys. z domeny publicznej