Promieniowanie kosmiczne - Joanna Stepaniak

Wykład popularyzacyjny dla pracowników nienaukowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku wygłoszony 12 września 2011 r. przez prof. dr hab. Joannę Stepaniak z Zakładu Fizyki Wielkich Energii NCBJ