Oddziaływania kontaktowe - Wojciech Wiślicki

Wykład popularyzacyjny dla pracowników nienaukowych Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Wykład został wygłoszony 6 czerwca 2011 r. przez prof. dra hab. Wojciecha Wiślickiego z Zakładu Fizyki Wielkich Energii IPJ.