jednostka masy atomowej

jednostka masy atomowej - 1 j.m.a. = 1u

W fizyce mikroświata masy atomów i jąder atomowych podawane są zazwyczaj w jednostkach o symbolu „u” (w jez. polskim j.m.a. - jednostka masy atomowej, w jez. angielskim „atomic mass unit”).

1u=1,66054*10-27kg.

Równoważność masy i energii (E = mc2) pozwala nam na wyrażenie tej jednostki w jednostkach energii:

1 u = 931,4943 MeV.

masa protonu mp=1,0072765 u,

masa neutronu mn=1,008665 u,

masa elektronu me= 0,00054858 u