Detektory - Maciej Górski

Wykład popularyzacyjny dla pracowników nienaukowych Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Wykład został wygłoszony 13 czerwca 2011 r. przez dra Macieja Górskiego z Zakładu Fizyki Wielkich Energii IPJ.