Anty-materia - Sławomir Wycech

Wykład popularyzacyjny dla pracowników nienaukowych Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Wykład został wygłoszony 30 maja 2011 r. przez prof. dra hab. Sławomira Wycecha z Zakładu Fizyki Teoretycznej IPJ.