reaktory

Nieco historii reaktorów

Podział neutronów ze względu na energię

Nie można tu mówić o żadnych ostrych granicach, nazwy są zwyczajowe i używane przez różnych autorów w nieco różny sposób.

Przez powolne neutrony rozumiemy neutrony o energiach poniżej ok. 10 eV. Jeśli ich energie znajdują się w zakresie energii odpowiadających cieplnym ruchom cząsteczek materii, a więc ok. 1-100 meV, nazywamy je neutronami termicznymi.

Typ: 

Reakcja łańcuchowa

Reakcja łańcuchowa

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

2n - (dwa do potęgi n)

Liczba neutronów w niezakłóconej reakcji łańcuchowej wzrasta gwałtownie, jak w słynnej opowieści o szachu, który został poproszony o zapłacenie za pracę ziarenkami ryżu.

Typ: 

Reakcja rozszczepienia jądra atomowego

Reakcja rozszczepienia

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

Podczas reakcji rozszczepienia jądro ciężkiego pierwiastka (o liczbie masowej A > 200) dzieli się spontanicznie lub w sposób wymuszony na dwa (czasem nawet trzy) ciężkie jądra o porównywalnych masach.

Typ: 

Defekt masy

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

Typ: 

Fukushima

Typ: 

Strony

Subscribe to RSS - reaktory