reaktory

Budowa reaktorów HTGR

W niemieckim kulowym reaktorze HTGR paliwo jest wymieniane w sposób ciągły
Amerykański reaktor HTGR z rdzeniem sześciokątnym (pryzmatycznym)

Dwa typy reaktorów HTRG

Wysokotemperatorowe reaktory chłodzone gazem (HTGR - High Temperature Gas cooled Reactor) mają wiele elementów różniących je od najpopularniejszych reaktorów typu PWR i BWR.  Wyróżniamy dwa główne typy reaktorów HTGR:

Typ: 

TRISO - cząstki paliwa dla reaktorów HTGR

TRISO - rozszepialne/paliworodne jądro w wielowarstwowej, odpornej powłoce ceram
Cząstka paliwa TRISO w trzech przekrojach
Niemieckie kule paliwowe wielkości piłki tenisowej
Pryzmatyczne (sześciokątne) paliwo amerykańskie
Różne źródła paliwa TRISO

Jako wzorcowe paliwo dla reaktorów wysokotemperaturowych HTGR, w roku 1980 roku wybrano, z uwagi na nieproliferację, nisko wzbogacone (~10%) paliwo TRISO (TRiple coated ISOtropic).

Typ: 

Ujemny współczynnik reaktywności temperaturowej - naturalne sprzężenie zwrotne regulujące moc reaktorów PWR i BWR

Reaktywność ujemna - naturalne sprzężenie zwrotne regulujące moc

Chłodzone i moderowane wodą reaktory PWR i BWR dominują w energetyce jądrowej na całym świecie. Cechą, która istotnie przyczyniła się do ich popularności jest ujemny współczynnik reaktywności temperaturowej lub reaktywności przestrzeni parowych, który oznacza naturalny spadek mocy przy wzroście temperatury wewnątrz reaktora. Takie naturalne sprzężenie zwrotne zapewnia stabilność pracy reaktora.

Typ: 

Porównanie PWR i BWR

Schemat reaktora PWR
Schemat reaktora BWR

 

Typ: 

Rdzeń reaktora PWR

Kaseta paliwowa reaktora PWR
Pastylka, pręt i zestaw paliwowy

Kaseta paliwowa reaktora PWR

Typ: 

Zbiornik reaktora PWR

Zbiornik reaktora PWR

Zbiornik reaktora jest nazywany ciśnieniowym, gdyż przez wiele lat, podczas normalnej pracy elektrowni, musi wytrzymywać wysokie ciśnienia do 160 atm. Dlatego grubość jego ścian wynosi od 10 do 20 cm. Musi także być odporny na wysokie temperatury do 350oC.

Typ: 

Obieg pierwotny i wtórny reaktora PWR

Obieg pierwotny i wtórny oraz chłodzenie reaktora PWR
Wytwornice pary, stabilizator ciśnienia i pompy cyrkulacyjne reaktora PWR
Działanie stabilizatora ciśnienia

 

Reaktory PWR mają dwa zamknięte obiegi: pierwotny i wtórny. Poza tym istnieje dodatkowy, otwarty obieg chłodzący. We wszystkich obiegach czynnikiem roboczym jest woda, w obiegu pierwotnym doskonale oczyszczona i zdemineralizowana.

Typ: 

Informacje ogólne o PWR

Obieg pierwotny i wtórny oraz chłodzenie reaktora PWR

Popularność reaktorów PWR

Na świecie dziala 435 reaktorów energetycznych. 272 z nich, czyli aż 62%, to reaktory wodne ciśnieniowe (PWR - Pressurized Water Reactor). Są dwie zasadnicze przyczyny tej popularności: bezpieczeństwo i zaszłości historyczne.

Typ: 

Lista nazw i skrótów

Reaktory - lista nazw i skrótów

na podstawie: Z. Celiński, A. Strupczewski, "Podstawy energetyki jądrowej", WNT, Warszawa 1984

oraz Z. Celiński, "Reaktory jądrowe – typy i charakterystyki", Politechnika Warszawska

Typ: 

Klasyfikacja reaktorów

(na podstawie pracy  prof. Zdzisława Celińskiego, REAKTORY JĄDROWE – TYPY I CHARAKTERYSTYKI, Politechnika Warszawska)

Reaktory termiczne i prędkie

Neutrony dzielimy na termiczne i prędkie:

Typ: 

Strony

Subscribe to RSS - reaktory