edu

Tekst edukacyjny. Określenie trwałe.

Reaktory termiczne

Podział reaktorów termicznych

Reaktory termiczne są podstawą energetyki jądrowej. Najczęściej są budowane lekkowodne reaktory PWR i BWR, ale warto pamiętać o istnieniu innych typów.

Znaczenie skrótów znajdziesz na stronie Reaktory - lista nazw i skrótów.

Typ: 

Lista nazw i skrótów

Reaktory - lista nazw i skrótów

na podstawie: Z. Celiński, A. Strupczewski, "Podstawy energetyki jądrowej", WNT, Warszawa 1984

oraz Z. Celiński, "Reaktory jądrowe – typy i charakterystyki", Politechnika Warszawska

Typ: 

Klasyfikacja reaktorów

(na podstawie pracy  prof. Zdzisława Celińskiego, REAKTORY JĄDROWE – TYPY I CHARAKTERYSTYKI, Politechnika Warszawska)

Reaktory termiczne i prędkie

Neutrony dzielimy na termiczne i prędkie:

Typ: 

Nieco historii reaktorów

Jak działa elektrownia jądrowa?

Schemat elektrowni jądrowej z reaktorem PWR
Schemat elektrowni jądrowej z reaktorem BWR

Wbrew powszechnemu mniemaniu elektrownia jądrowa nie różni się wiele od znanej nam od dziesiątków lat konwencjonalnej elektrowni cieplnej. Tylko palenisko jest inne – zamiast kotła węglowego, gazowego lub opalanego innym paliwem kopalnym, mamy reaktor jądrowy, który z niewielkiej ilości paliwa jądrowego wytwarza olbrzymią energię.

Typ: 

Podział neutronów ze względu na energię

Nie można tu mówić o żadnych ostrych granicach, nazwy są zwyczajowe i używane przez różnych autorów w nieco różny sposób.

Przez powolne neutrony rozumiemy neutrony o energiach poniżej ok. 10 eV. Jeśli ich energie znajdują się w zakresie energii odpowiadających cieplnym ruchom cząsteczek materii, a więc ok. 1-100 meV, nazywamy je neutronami termicznymi.

Typ: 

Reakcja łańcuchowa

Reakcja łańcuchowa

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

2n - (dwa do potęgi n)

Liczba neutronów w niezakłóconej reakcji łańcuchowej wzrasta gwałtownie, jak w słynnej opowieści o szachu, który został poproszony o zapłacenie za pracę ziarenkami ryżu.

Typ: 

Energia rozszczepienia U-235

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

235U jest jedynym naturalnym izotopem rozszczepialnym przez neutrony termiczne. Jego koncentracja w naturalnym uranie (głównie 238U) jest jednak bardzo mała - zaledwie 0,72%. Do wykorzystania w celach badawczych, energetycznych lub militarnych należy uran wzbogacić, czyli zwiększyć ilości izotopu o masie 235 w stosunku do izotopu o masie 238.

Typ: 

Reakcja rozszczepienia jądra atomowego

Reakcja rozszczepienia

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

Podczas reakcji rozszczepienia jądro ciężkiego pierwiastka (o liczbie masowej A > 200) dzieli się spontanicznie lub w sposób wymuszony na dwa (czasem nawet trzy) ciężkie jądra o porównywalnych masach.

Typ: 

Defekt masy

(Przeredagowany na potrzeby internetu tekst broszury Spotkanie z promieniotwórczością).

Typ: 

Strony

Subscribe to RSS - edu