edu

Tekst edukacyjny. Określenie trwałe.

Liczba Avogadro

6,023•1023 - liczba atomów (a więc i jąder) w gramocząsteczce, tj. w masie (w gramach) równej liczbie masowej A

Typ: 

jednostka masy atomowej

jednostka masy atomowej - 1 j.m.a. = 1u

W fizyce mikroświata masy atomów i jąder atomowych podawane są zazwyczaj w jednostkach o symbolu „u” (w jez. polskim j.m.a. - jednostka masy atomowej, w jez. angielskim „atomic mass unit”).

1u=1,66054*10-27kg.

Równoważność masy i energii (E = mc2) pozwala nam na wyrażenie tej jednostki w jednostkach energii:

1 u = 931,4943 MeV.

masa protonu mp=1,0072765 u,

masa neutronu mn=1,008665 u,

Typ: 

Wykłady dla studium podyplomowego z energetyki jądrowej

Podstawy fizyczne medycyny nuklearnej

Wykład akademicki prof. Ludwika Dobrzyńskiego dla studentów IV i V roku

Typ: 

Energia jądrowa i jej zastosowania

Wykłady prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego*

Wykład dla studentów IV i V roku studiów przyrodniczych.

Typ: 

Koszty instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), dodając w załączniku ocenę kosztów instalacji poszczególnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (źródło WNP).

Typ: 

Reaktory napędzające statki, okręty i łodzie podwodne

Prace nad zastosowaniem energii jądrowej do napędu statków rozpoczęto już w latach czterdziestych XX wieku, a pierwszy reaktor testowy uruchomiono w USA w roku 1953. W roku 1955. zwodowano pierwszą łódż podwodną USS Nautilus, która rozpoczęła serię łodzi podwodnych napędzanych pojedynczymi reaktorami PWR.

Typ: 

Reaktory badawcze

Reaktory badawcze są o wiele mniejsze od energetycznych i mają o wiele mniejszą moc. Służą przede wszystkim do wytwarzania wiązek neutronów używanych do testów materiałowych i produkcji izotopów dla przemysłu i medycyny. 

Jednym z  230 reaktorów badawczych pracujących obecnie na świecie jest reaktor Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą, intensywnie wykorzystywany do badań naukowych oraz produkcji izotopów dla medycyny i przemysłu.

Typ: 

Wysoka dyspozycyjność reaktorów w USA w 2011

W 2011 niektóre reaktory amerykańskie osiągnęły dyspozycyjność 100%.

Typ: 

Wysoka dyspozycyjność reaktorów niemieckich w 2011

Dyspozycyjność najefektywniejszych reaktorów niemieckich sięgała w 2011 niemal 100%.

Typ: 

Strony

Subscribe to RSS - edu