paliwo jądrowe

Jak często wymienia się pręty paliwowe?

Pręty paliwowe reaktora PWR

Odp. Wymiana pręta paliwowego następuje wtedy, gdy:

1. zawartość izotopu paliwowego (np. 235U) w danym pręcie została zmniejszona w wyniku wypalenia...

2. zachodzi podejrzenie, że wytrzymałość mechaniczna opakowania elementu paliwowego (tzw. ”koszulki”) została znacznie zmniejszona...

Typ: 
Subscribe to RSS - paliwo jądrowe