Jak często wymienia się pręty paliwowe?

Odp. Wymiana pręta paliwowego następuje wtedy, gdy:

  1. zawartość izotopu paliwowego (np. 235U) w danym pręcie została zmniejszona w wyniku wypalenia – w technice reaktorowej paliwo jądrowe „wypala się” w wyniku zachodzenia reakcji rozszczepienia, ale (uwaga!) nigdy nie wypala się „do końca” ! Po pewnym czasie pracy wewnątrz paliwa tworzą się znaczne ilości nuklidów silnie pochłaniających neutrony. Uniemożliwia to rozwój reakcji powielającej i taki materiał, wciąż dość bogaty w 235U, nie może spełniać roli paliwa.
  2. zachodzi podejrzenie, że wytrzymałość mechaniczna opakowania elementu paliwowego (tzw. ”koszulki”) została znacznie zmniejszona – producenci różnych typów paliwa jądrowego podają zawsze, ile neutronów może bezpiecznie przenikać przez materiał „koszulki” nie powodując uszkodzeń.

W Świerku w rdzeniu reaktora MARIA pręt paliwowy przebywa ok. 1 roku.

Więcej informacji o prętach paliwowych reaktorów PWR i BWR

Image: 
Pręty paliwowe reaktora PWR