Ponad trzy miliony razy mniej

Kaplica Św. Kingi -miejsce na odpady promieniotwórcze światowych elektrowni jądrowych z 14 lat
W grocie tej wielkości zmieściłyby się odpady promieniotwórcze światowych elektrowni jądrowych z 14 lat (fot. z wolnych zasobów Wikimedii)

Ilość wypalonego paliwa usuwanego rocznie z elektrowni jądrowych na całym świecie to około 8 000 ton, co w porównaniu z 25 miliardami ton dwutlenku węgla emitowanych bezpośrednio do atmosfery przez spalanie paliw organicznych wydaje się ilością małą. Przy ciężarze właściwym około 10 t/m3 daje to 800 m3/rok, czyli prostopadłościan o boku 20 m x 10m i o wysokości 4 m. Jest to objętość jednej dużej sali balowej!

Kaplica Św. Kingi w Wieliczce ma rozmiary 54 m x 18 m x 12 m i objętość 11 664 m3. Mogłaby pomieścić odpady promieniotwórcze z wszystkich  elektrowni jądrowych na świecie z 14 lat, oczywiście bez pojemników ochronnych.

Oprócz dwutlenku węgla elektrownie klasyczne produkuję masę innych odpadów. Elektrownia węglowa o mocy 1000 MWe zużywa rocznie około 2,5 ml. ton węgla, czyli 41 600 węglarek po 60 t. Żużel z tego węgla (pełen trucizn, również promieniotwórczych) trafia potem na hałdy.

Miejsce: 
Image: 
Kaplica Św. Kingi -miejsce na odpady promieniotwórcze światowych elektrowni jądrowych z 14 lat