koszty

Nie dajmy się (zwariować)

Backloading

Na początku lipca Parlament Europejski opowiedział się za zawieszeniem aukcji 900 mln pozwoleń na emisję CO2 w latach 2013-2015, czyli tzw. "backloadingiem".

Dochody ze sprzedaży zezwoleń (tzw. "zielonych certyfikatów") miały wspierać rozwój technologii OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Elektrownie konwencjonalne i energochłonny przemysł miały w ten sposób dofinansowywać technologie nieemitujące CO2.

Typ: 

Niemcy pod ciężarem OZE

Banknoty euro
Wiatraki w Neuenkirchen w Niemczech - plik z repozytorium wolnych zasobów Wikimedia Commons (http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:WEAs_in_Neuenkirchen.JPG)

Wolnorynkowa cena prądu spada, ale pojedyncze gospodarstwo niemieckie zapłaci za prąd od 70 do 100 euro rocznie więcej niż dotychczas, gdyż dopłata do odnawialnych źródeł energii wzrośnie w 2014 roku do 6,24 eurocentów za kilowatogodzinę  (z 1,2 eurocenta w 2008).

W 2014 roku dopłaty przekroczą 21 mld euro, czyli w sumie od wprowadzenia tego systemu w 2000 r. osiągną 100 mld euro.

Typ: 

600 mld za kota w worku, czy 60 mld za wróbla w garści

Odwiert gazu łupkowego "Krupe" na Lubelszczyźnie

600 mld zł. to suma potrzebna do oceny, czy w Polsce będzie opłacalna eksploatacja złóż gazu łupkowego.

60 mld zł, to maksymalny koszt budowy elektrowni jądrowej.

Typ: 

Zbytnie odraczanie budowy elektrowni jądrowej może spowodować nieodwracalne straty

Prof. Grzegorz Wrochna - dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Jeśli zapowiadane przez premiera Donalda Tuska opóźnienie w budowie elektrowni jądrowej przedłużyłoby się do kilku lat, to mogłoby spowodować nieodwracalne straty i zaprzepaścić włożone w ten proces wysiłki – przestrzega prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Typ: 

Wysoka dyspozycyjność reaktorów w USA w 2011

W 2011 niektóre reaktory amerykańskie osiągnęły dyspozycyjność 100%.

Typ: 

Wysoka dyspozycyjność reaktorów niemieckich w 2011

Dyspozycyjność najefektywniejszych reaktorów niemieckich sięgała w 2011 niemal 100%.

Typ: 

Dyspozycyjność elektrowni jądrowej (EAF)

Dyspozycyjność elektrowni jądrowej (EAF - Energy Availability Factor) podajemy w procentach [%].

Jeżeli energię, jaka zostałaby wyprodukowana, gdyby elektrownia pracowała przez rok z pełną mocą projektową, nazwiemy energią referencyjną, to dypozycyjność możemy określić jako wyrażony w procentach stosunek energii referencyjnej, pomniejszonej o straty np. z powodów przeładunków i innych przestojów do energii referencyjnej:

dyspozycyjność = (energia referencyjna - straty)/energia referencyjna * 100%

Typ: 

Wysoka dyspozycyjność reaktorów w Korei Południowej w 2011

Dyspozycyjność najefektywniejszych reaktorów w Korei Południowej sięgała w 2011 niemal 100%.

Typ: 

Czy w Polsce jest potrzebna elektrownia jądrowa?

użycie en. elektrycznej na mieszkańca w Polsce, Niemczech, Holandii i Rumunii

Odp.: Tak, z wielu powodów;

1. zużycie energii elektrycznej na mieszkańca jest wyższe w krajach lepiej rozwiniętych, więc w wyniku poprawy poziomu życia rosną potrzeby energetyczne Polski.

2. krajowe zasoby paliw kopalnych, aczkolwiek duże, są jednak ograniczone, koszty wydobycia rosną (kto z nas za lat 10 zechce pracować w kopalni typu Halemba, 1200 m pod ziemią?!!)...

Typ: 

Zastosowanie reaktorów HTGR

akresy temperatur procesów przemysłowych
Produkcja wodoru w cyklu siarkowo-jodowym
Synergia węglowo-jądrowa

Zapotrzebowanie rynkowe

Zapotrzebowanie na ciepło, zwłaszcza wysokotemperaturowe, wytwarzane bez uwalniania CO2, jest bardzo duże i stale rośnie, gdyż wprowadzone przez Unię Europejską wysokie opłaty za emisję CO2 grożą zduszeniem polskiej gospodarki, która ponad 90% ciepła uzyskuje ze spalania węgla. Alternatywą jest gaz, lecz to surowiec bardzo drogi i uzależniający nas od obcych dostawców, zwłaszcza Rosji.

Reaktory HTGR mogą w krótkim czasie stać się efektywnym źródłem ciepła dla przemysłu. Pozytywne cechy takiego rozwiązania to:

Typ: 

Strony

Subscribe to RSS - koszty