HTGR

Zastosowanie reaktorów HTGR

akresy temperatur procesów przemysłowych
Produkcja wodoru w cyklu siarkowo-jodowym
Synergia węglowo-jądrowa

Zapotrzebowanie rynkowe

Zapotrzebowanie na ciepło, zwłaszcza wysokotemperaturowe, wytwarzane bez uwalniania CO2, jest bardzo duże i stale rośnie, gdyż wprowadzone przez Unię Europejską wysokie opłaty za emisję CO2 grożą zduszeniem polskiej gospodarki, która ponad 90% ciepła uzyskuje ze spalania węgla. Alternatywą jest gaz, lecz to surowiec bardzo drogi i uzależniający nas od obcych dostawców, zwłaszcza Rosji.

Reaktory HTGR mogą w krótkim czasie stać się efektywnym źródłem ciepła dla przemysłu. Pozytywne cechy takiego rozwiązania to:

Typ: 

Zalety i bezpieczeństwo reaktorów HTGR

Zalety reaktorów HTGR

Charakterystyczne cechy reaktorów gazowych HTGR są jego niewątpliwymi zaletami:

Typ: 

Budowa reaktorów HTGR

W niemieckim kulowym reaktorze HTGR paliwo jest wymieniane w sposób ciągły
Amerykański reaktor HTGR z rdzeniem sześciokątnym (pryzmatycznym)

Dwa typy reaktorów HTRG

Wysokotemperatorowe reaktory chłodzone gazem (HTGR - High Temperature Gas cooled Reactor) mają wiele elementów różniących je od najpopularniejszych reaktorów typu PWR i BWR.  Wyróżniamy dwa główne typy reaktorów HTGR:

Typ: 

TRISO - cząstki paliwa dla reaktorów HTGR

TRISO - rozszepialne/paliworodne jądro w wielowarstwowej, odpornej powłoce ceram
Cząstka paliwa TRISO w trzech przekrojach
Niemieckie kule paliwowe wielkości piłki tenisowej
Pryzmatyczne (sześciokątne) paliwo amerykańskie
Różne źródła paliwa TRISO

Jako wzorcowe paliwo dla reaktorów wysokotemperaturowych HTGR, w roku 1980 roku wybrano, z uwagi na nieproliferację, nisko wzbogacone (~10%) paliwo TRISO (TRiple coated ISOtropic).

Typ: 
Subscribe to RSS - HTGR