O budowie materii - Ludwik Dobrzyński

Wykład popularyzacyjny dla pracowników nienaukowych Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Wykład został wygłoszony przez Dyrektora Działu Szkolenia i Doradztwa IPJ prof. dra hab. Ludwika Dobrzyńskiego w dniu 9 maja 2011 r. Na wykładzie przedstawione zostały takie zagadnienia jak promieniowanie, atomy, jądra atomowe, organizacja materii...