Izotopy na medal podstawą nowych leków onkologicznych

Komory do produkcji radioizotopów dla medycyny
Komory do produkcji radioizotopów dla medycyny

W Ośrodku Radioizotopów Polatom, NCBJ zostały opracowane innowacyjne metody otrzymywania izotopów itru 90Y i lutetu 177Lu.

Ten wynalazek, nagrodzony srebrnym medalem na 61. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BrusseIs Innova 2012” daje nadzieję coraz liczniejszym pacjentom szpitali onkologicznych.

Trzyletni projekt o wartości 7,8 mln zł, dofinansowany z Programu Innowacyjna Gospodarka Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wkrótce dobiegnie końca.

Wyniki badań ekspertów NCBJ wykazały, że produkowane dotychczas na niewielką skalę, w badawczych reaktorach jądrowych, izotopy w połączeniu  z substancjami czynnymi (takimi jak peptydy przeciwciała monoklonalne) tworzą niezwykle skuteczne możliwości  leczenia schorzeń  nowotworowych. Nowe produkty izotopowe staną się więc nie tylko bazą do wytwarzania nowych radiofarmaceutyków, ale również umożliwią produkcję innowacyjnych leków działających efektywniej i bezpieczniej nawet w przypadkach, wobec których dotychczasowa medycyna była bezradna.

Trwają prace nad uruchomieniem  pierwszych, pilotażowych, partii izotopów w wybudowanej w tym celu nowej linii technologicznej w laboratoriach w Świerku pod Otwockiem. Wraz z pełną dokumentacją analityczną, technologiczną i walidacyjną posłużą one do przygotowania wniosku o rejestrację obu izotopów jako prekursorów do otrzymywania radiofarmaceutyków. 

„Prepapraty izotopowe, nazwane przez nas Itrapol i Lutapol, to prekursory do otrzymywania radiofarmaceutyków, a więc wysokospecjalistycznych lekarstw stosowanych w terapii onkologicznej. Dzięki nim naukowcy będą mogli opracowywać jeszcze bardziej skuteczne metody w walce z rakiem” – tłumaczy dr hab. inż. Renata Mikołajczak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych Ośrodka Radioizotopów Polatom, NCBJ – „opracowane przez nas rozwiązania technologiczne pozwalają na otrzymywanie tych izotopów w skali przemysłowej”.

„Wyprodukowanie pilotażowej partii Itrapolu i Lutapolu to będzie osiągnięcie na skalę światową. Nasze prace są doskonałym przykładem na wykorzystanie osiągnięć naukowych w codziennym życiu, w szczególnie wrażliwym obszarze, mianowicie – w jego ratowaniu” – podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor NCBJ.

Według danych Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego na świecie odnotowuje się 30 przypadków zachorowalności na raka (guzy endokrynne) na 1 000 000 osób. W Europie, w której mieszka dziś około 577 mln ludzi, co roku ponad 17 tys. osób zapada na taką chorobę.

Medycyna nuklearna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się działów nauk medycznych. Intensywny rozwój obserwuje się w diagnostyce izotopowej (szczególnie za sprawą techniki PET) oraz w radioterapii izotopowej. Światowe trendy wskazują na wzrost zapotrzebowania na radiofarmaceutyki, który w samych Stanach Zjednoczonych szacowany jest na ok. 30 % rocznie. Podobne zainteresowanie obserwuje się również w Polsce. 

Więcej informacji:

Miejsce: 
Dziedzina: 
Image: 
Komory do produkcji radioizotopów dla medycyny