E równa się emcekwadrat - Krzysztof Meissner

Wykład popularyzacyjny dla pracowników nienaukowych Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Wykład został wygłoszony przez zastępcę Dyrektora IPJ prof. dra hab. Krzysztofa Meissnera w dniu 23 maja 2011 r. Na wykładzie była mowa o słynnym wzorze Einsteina: skąd się wziął i co z niego wynika.