Cząstki elementarne - Grzegorz Wrochna

Wykład popularyzacyjny dla pracowników nienaukowych Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Wykład został wygłoszony przez Dyrektora IPJ prof. dra hab. Grzegorza Wrochnę w dniu 16 maja 2011 r. Na wykładzie przedstawione zostały takie zagadnienia jak budowa otaczającego nas świata z protonów, neutronów i elektronów oraz inne cząstki elementarne - jak i po co je poznajemy...