Belene, czy Kozłoduj? Partia jeszcze nierozegrana

Bóg nie do końca wysłuchał modłów wiernych w ubogim Belene. 61% uczestników niedzielnego referendum (27.01.2013) wypowiedziało się za budową nowej bułgarskiej elektrowni jądrowej w Belene nad Dunajem, ale z powodu niskiej ok. 21% frekwencji, referendum nie jest dla rządu wiążące.

Osiągnięty wynik wystarcza jednak, by sprawa wróciła do parlamentu. Ponadto świadczy o spadającej popularności centroprawicowego rządu premiera Bojko Borysowa, który zrezygnował z budowy nowej elektrowni w Belene nad Dunajem z powodu wysokich kosztów, szacowanych na ponad 10 mld euro. Uznał, że tańsze będzie wybudowanie dwóch nowych reaktorów w istniejącej elektrowni jądrowej w Kozłoduju.

Dwa reaktory WWER 1000 pracujące w Kozłoduju
Dwa reaktory WWER 1000 pracujące w Kozłoduju (fot. Ивайло Борисов na licencji CC)

W Kozłoduju pracują obecnie dwa nowe reaktory WWER 1000, a cztery stare WWER 440 zostały wyłączone po wstąpieniu Bułgarii do Unii Europejskiej.

Zobacz także:

Miejsce: 
Image: 
Dwa reaktory WWER 1000 pracujące w Kozłoduju